บริการฐานข้อมูล

บริการฐานข้อมูล EBSCO Discovery service

เครื่องมือสืบค้นสำหรับงานวิจัยระดับสูงครอบคลุมทุกสาขาวิชา EBSCO Discovery Service (EDS) ได้รวบรวมข้อมูลจากสานักพิมพ์ชั้นนำต่างๆจากทั่วโลก เช่น Taylor & Francis, Wiley Blackwell, SAGE Publication, Elesevier, Nature Publishing, Britannica encyclopedia, JSTOR, LexisNexis, Thomson Reuters (Web of Science), Salem Press, Baker & Taylor, NewsBank,Readex, AlexanderStreetPress, ABC-CLIO และอื่นๆอีกมากมายทำให้มีจำนวนข้อมูลฉบับเต็มและดัชนีที่มากกว่า มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่องานค้นคว้าวิจัยที่ครอบคลุมมากที่สุดในปัจจุบัน

**หากต้องการใช้งาน กรุณาติดต่อบรรณารักษ์


ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ Britannica

สารานุกรมบริตานิกา (Encyclopædia Britannica) เป็นสารานุกรมภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์โดยบริษัท Encyclopædia Britannica, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน บทความภายในสารานุกรมบริตานิกาเน้นที่การให้ความรู้แก่ผู้อ่านวัยผู้ใหญ่ เขียนขึ้นจากทีมงานที่ประกอบด้วยบรรณาธิการที่ทำงานเต็มเวลากว่า 100 คน และผู้เขียนบทความซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 4,000 คน สารานุกรมบริตานิกามีขนาดค่อนข้างคงที่มาตลอดเวลากว่า 70 ปี โดยมีความยาวประมาณ 40 ล้านคำ จำนวนบทความประมาณ 500,000 เรื่อง เป็นสารานุกรมที่ได้รับความนิยมและใช้อ้างอิงทางวิชาการมากที่สุด

**นักเรียนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ณ จุดสืบค้นได้


ฐานข้อมูลรูปภาพเพื่อการศึกษา Britannica Image Quest

ฐานข้อมูลรูปภาพ Britannica Image Quest เป็นฐานข้อมูลรูปภาพที่รวบรวมมาจากแหล่งคลังภาพคุณภาพต่างๆทั่วโลก อาทิ National Geographic Society, Getty Image พิพิธภัณฑ์ และหอสมุด โดยสามารถค้นหาเป็นคีย์เวิร์ด หรือเลือกจากหมวดหัวเรื่องต่างๆที่จัดไว้ถึง 38 หัวเรื่อง โดยรูปภาพทั้งหมดบริษัทฯได้ลิขสิทธิ์ให้ผู้ใช้นำไปใช้และอ้างอิงได้ในงานด้านวิชาการและการศึกษา

จุดเด่นของฐานข้อมูล

  • รูปภาพคุณภาพสูง
  • มีภาพให้ค้นหาในหลากหลายสาขาวิชา โดยมีหมวดหมู่รูปภาพถึง 38 หมวด
  • รวบรวมจากแหล่งรูปภาพสำคัญมากกว่า 50 แห่งทั่วโลก
  • เป็นรูปภาพที่ได้รับลิขสิทธิ์ไว้ใช้ในด้านวิชาการและการศึกษา สามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้องโดยกฎหมาย
  • ดาวน์โหลด อีเมล์ รูปภาพไปใช้เพื่องานการศึกษาได้
  • สามารถเลือกรูปภาพจากการค้นหาใน หมวดหมู่ คอลเลคชั่น หรือคีย์เวิร์ด
  • มีฟังก์ชั่น Light Box เพื่อเลือกดู ดาวน์โหลด ภาพที่สนใจได้ในจำนวนมากกว่า 1 ภาพ

**นักเรียนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ณ จุดสืบค้นได้

Published on  January 18th, 2017