ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานในโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา

ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องสมุดในแต่ละกลุ่มสาระ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มวิสัยทัศน์แก่บุคลากรในด้านการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016