ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามแนวทางการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสมุดเติมทองไชย

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016