ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมแกนนำรักการอ่าน

งานห้องสมุด กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "อ่านเพื่อรู้ เชิดชูปัญญา พัฒนาชีวิต Read For Life" ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เติมทองไชย)

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016