ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการสามัคคียอดนักอ่าน

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการสามัคคียอดนักอ่าน “รักการอ่าน ส่งเสริมการค้นคว้า พัฒนาสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2561 ตามแนวทางการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสมุดเติมทองไชย

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016