ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแกนนำรักการอ่าน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสามัคคียอดนักอ่าน กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “อ่านเพื่อรู้ เชิดชูปัญญา พัฒนาชีวิต Read for Life” ณ ห้องสมุดเติมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก หอสมุดเติมทองไชย

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016