ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว
นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://chakkham.vlcloud4.net หรือติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016