ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต “นั่งรถรางทัวร์แหล่งเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกกว้าง” ณ ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016