ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาห้องสมุด

ขอความร่วมมือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาห้องสมุด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016