ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินสถานศึกษาส่งเสริมการอ่าน

คณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หอสมุดเติมทองไชย) โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาส่งเสริมการอ่าน เข้าทำการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ตั้ง เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2559

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016