ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันยุวบรรณารักษ์

วันที่ 10 กันยายน 2559 นักเรียนยุวบรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หอสมุดเติมทองไชย) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำพูน) และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ณ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค (จังหวัดลำปาง) ต่อไป

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016