ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนสนับสนุนห้องสมุด

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ท่านพลเอกสมพร เติมทองไชย พร้อมด้วยครอบครัวและมิตรสหาย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน 100,000 บาท และทุนสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุด 10,000 บาท โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016