ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน ครั้งที่ 22 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นำโดยคุณครูนฤชล พิมพ์สว่าง และนักเรียนประกอบไปด้วย

  1. เด็กหญิงดนัยา ปาตีคำ
  2. เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์วิวัฒน์
  3. เด็กหญิงภัทรภร ไชยห้วยห้า

<< Go back to the previous page

Published on  March 9th, 2016