ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดคลิปวิดีโองานห้องสมุด


การแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานวิชาการ 111 ปี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ปีการศึกษา 2558 (งานห้องสมุด)
การประกวดคลิปวิดีโอ แนะนำห้องสมุด

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นการแข่งขันประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 6 คน)

วิธีดำเนินงานและรายละเอียดของกิจกรรม
รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

 • เนื้อหาต้องสื่อถึงห้องสมุด โดยเป็นการแนะนำห้องสมุดของโรงเรียน ทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ หรือแนะนำบริการภายในห้องสมุด โดยถ่ายผลงานผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรือกล้องวิดีโอ ไม่จำกัดเทคนิคการตัดต่อ ความยาว 5-7 นาที พร้อมบันทึกมาในแผ่นดีวีดี เป็นไฟล์ MPG1, MPG2, MP4, WMV และ AVI ตั้งชื่อเรื่องและบรรยายเนื้อหาการนำเสนอสั้นๆ

กำหนดการส่งผลงาน

 • ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยนับจากประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาที่ งานห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน426 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
   

กรณีส่งผลงานผ่านอีเมลล์

 • ติดต่อและส่งผลงานได้ที่ matsir1303@gmail.com

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร
< 1 2 3 4 5

Published on  March 9th, 2016