ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว
นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://chakkham.vlcloud4.net หรือติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากโตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย

วันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัทโตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง แก่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย และนักเรียน รับมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ ณ ห้อง E- library ห้องสมุดเติมทองไชย

โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต “นั่งรถรางทัวร์แหล่งเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกกว้าง” ณ ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เชิญนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาห้องสมุด

ขอความร่วมมือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาห้องสมุด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

การประเมินสถานศึกษาส่งเสริมการอ่าน

คณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หอสมุดเติมทองไชย) โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาส่งเสริมการอ่าน เข้าทำการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ตั้ง เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2559

การแข่งขันยุวบรรณารักษ์

วันที่ 10 กันยายน 2559 นักเรียนยุวบรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หอสมุดเติมทองไชย) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำพูน) และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ณ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค (จังหวัดลำปาง) ต่อไป

นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน ครั้งที่ 22 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นำโดยคุณครูนฤชล พิมพ์สว่าง และนักเรียนประกอบไปด้วย

  1. เด็กหญิงดนัยา ปาตีคำ
  2. เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์วิวัฒน์
  3. เด็กหญิงภัทรภร ไชยห้วยห้า

ศึกษาดูงานในโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา

ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องสมุดในแต่ละกลุ่มสาระ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มวิสัยทัศน์แก่บุคลากรในด้านการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

1 2 3 4 >

Published on  March 9th, 2016