ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 งานห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีในงานส่งเสริมการอ่านห้องสมุดระดับโรงเรียน ให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.35 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เติมทองไชย)

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการสามัคคียอดนักอ่าน

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการสามัคคียอดนักอ่าน “รักการอ่าน ส่งเสริมการค้นคว้า พัฒนาสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2561 ตามแนวทางการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสมุดเติมทองไชย

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เกณฑ์การประกวดแฟชั่นรีไซเคิล คลิกที่นี่

กิจกรรมแกนนำรักการอ่าน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสามัคคียอดนักอ่าน กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “อ่านเพื่อรู้ เชิดชูปัญญา พัฒนาชีวิต Read for Life” ณ ห้องสมุดเติมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก หอสมุดเติมทองไชย

เปิดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว
นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://chakkham.vlcloud4.net หรือติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากโตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทย

วันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัทโตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง แก่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย และนักเรียน รับมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ ณ ห้อง E- library ห้องสมุดเติมทองไชย

โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต “นั่งรถรางทัวร์แหล่งเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกกว้าง” ณ ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เชิญนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาห้องสมุด

ขอความร่วมมือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาห้องสมุด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

1 2 3 4 >

Published on  March 9th, 2016